De commissie

De Commissie voor Welstand en Monumenten levert welstands-adviezen, monumentenadviezen en plaatsingsadviezen aan het Amsterdamse gemeentebestuur (stadsdelen en centrale stad).
De belangrijkste taak van de Commissie voor Welstand en Monumenten is het waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde en de nog te ontwikkelen omgeving. Lees meer

Vaststelling welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat bij raadsbesluit van woensdag 14 september 2016 de geactualiseerde welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016 is vastgesteld. Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen. Welstandsnota In De Schoonheid van Amsterdam zijn de welstandscriteria ... Lees meer