De Commissie voor Welstand en Monumenten

De Commissie voor Welstand en Monumenten levert welstandsadviezen, monumentenadviezen en plaatsingsadviezen aan het Amsterdamse gemeentebestuur (stadsdelen en centrale stad). 
De commissie wordt in overleg met de stadsdelen benoemd door de centrale stad en is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur, architectuurhistorie en beeldende kunsten.

Kerntaak van de commissie is het waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde en de nog te ontwikkelen omgeving. Daarom wordt niet alleen over bouwplannen maar ook over plannen voor monumenten, woonboten, reclames en kunst in de openbare ruimte geadviseerd. Daarnaast geeft de commissie advies over het plaatsen van panden en objecten op de rijks- en/of gemeentelijke monumentenlijst. 

Bij de beoordeling van bouwplannen hanteert de commissie criteria die door de centrale stad en de verschillende stadsdelen zijn vastgesteld. Gelet wordt op de kwaliteit van ontwerp, materiaalkeuze en detaillering van gevels. Ook het architectonische beeld in relatie tot het gebouw zelf en de omgeving is van groot belang. Is er sprake van een monument, dan wordt bovendien beoordeeld hoe een bouwkundige ingreep zich verhoudt tot de cultuurhistorische waarde van het monument.
Welstandstoezicht en monumentenzorg zijn van oudsher nauw met elkaar verbonden. Beide beleidsterreinen zijn erop gericht om een leefomgeving met kwaliteit en identiteit te bewerkstelligen.

Plenum

Een- à tweemaal per jaar komt de voltallige Commissie voor Welstand en Monumenten bijeen voor een themabijeenkomst over bijvoorbeeld beleidskwesties. De vergadering van de gehele commissie wordt het Plenum genoemd.

Subcommissies

Het werk van de commissie is verdeeld over vier subcommissies die verantwoordelijk zijn voor de welstandadvisering van een bepaald deel van de stad.

Commissie I adviseert over de binnenstad
Commissie II: adviseert over de 19e eeuwse Ring en de Gordel '20-'40
Commissie III: adviseert over Amsterdam-Noord, de Westelijke Tuinsteden, Buitenveldert, Zuidoost, IJburg, de Zuid-as en Westpoort
Commissie IV:

adviseert over plaatsing van panden en objecten op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst

 

 

 

 

Supervisoren

Ten behoeve van de ontwerpkwaliteit van ontwikkelingsgebieden, zoals IJburg en de Zuid-as, kan de gemeente een supervisor benoemen. De supervisor houdt zich bezig met de ontwerpkwaliteit van het afzonderlijke bouwproject, de afstemming met het ontwerp voor de openbare ruimte en de afstemming tussen de bouwprojecten in het stedebouwkundig plan. Hij of zij kan de betrokken architecten aansturen en ondersteunen in het overleg met de commissie en betrekt daarbij het vereiste kwaliteitsniveau, zoals dat is geconcretiseerd in de welstandscriteria.
De welstandbeoordeling staat formeel los van de taken van de supervisor. In de praktijk wordt bij de beoordeling meestal rekening gehouden met het advies van de supervisor.